Categorized | genel

Nitrasyon çeLiği

Nitrasyon çeLiği Nedir, Nitrasyon çeLiği Ne işe yarar
Düşük sıcaklık yüzey sertleştirme işlemlerinden biri olan nitrasyon; çelik parça yüzeyine azot atomlarının ara yer atomu olarak gönderilmesi ile yüzeyde sert bir tabakanın oluşturulması esasına dayanır. Azot sağlayıcı ortam olarak tuz banyosu ve gaz atmosferi kullanılabilir. Sert tabakanın oluşması için yüksek hızda soğutma hızı gerekmez. Genel olarak tüm çelikler için nitrasyon sıcaklığı 495-5800 C arasında değişir. Düşük sıcaklıkta uygulanması ve yüksek soğuma hızı gerektirmemesi nedeni ile parçalarda çarpılma minimum seviyededir. nitrasyon ısıl işlemi tuz banyosunda (Tenifer) ve vakum fırınında yapılır

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.